Make your own free website on Tripod.com
Fikir 2:164, 2:179, 2:219, 2:266, 2:269, 3:7, 3:13, 5:100, 5:103, 6:32, 6:46, 6:47, 6:50, 7:66, 7:176, 7:184, 8:22, 10:24, 10:101, 11:27, 11:63, 11:88, 11:116, 12:35, 12:111, 13:3, 13:4, 14:52, 16:11, 16:59, 16:69, 16:76 16:78, 17:101, 17:102, 18:35, 18:36, 18:82, 20:54, 20:89, 20:128, 21:65, 21:67, 23:63, 23:80, 23:81, 24:44, 25:40, 25:50, 26:15, 26:62, 26:75, 26:146, 26:186, 26:205, 27:27, 27:33, 28:71, 28:72, 30:21, 30:29, 31:15, 31:31, 32:9, 34:46, 35:8, 35:37, 36:37, 36:62, 36:67, 37:87, 37:102, 38:24, 39:38, 39:42, 39:47, 41:50, 45:5, 45:23, 46:10, 50:5 , 50:37, 52:32, 59:2. 67:28, 67:30.
Fir'aun Kekejamannya 2:49; 7:141; Ditenggelamkan 2:50 Musa memberikan keterangan kepadanya 7:103; 10:75; Sampai kepadanya peringatan 54:41-42, Ucapannya sebelum tenggelam 10:90; Mendakwakan dirinya Tuhan 28:38, 79:24, Seorang yang beriman dari kaumnya 40:28-44, Tuntutan Musa kepadanya 44:17-21, Isterinya beriman 66:11; Kedurhakaannya 69:9, 73:16, 89:10-14, Musa diambil oleh keluarga Fir'aun 28:8-9.
Fitnah (lebih jahat dari pembunuhan), 2:191, 217.