Make your own free website on Tripod.com
Haji 2:158,189,196, 3:97, 5:95-96, 9:3, 22:27.
Haid (darah), 2:222.
Ham 5:103.
Haman 28:6,8,38, 29:39, 40:24,36.
Hamba (sahaya) 2:177, 4:25,36,92, 24:32, 58:3, 90:13.
Hari kemudian (KIAMAT) Sebenarnya akan terjadi dan setiap orang memikul dosanya sendiri 6:31, 45:26; Tempat tinggal yang baik 6:32. Hukuman Tuhan 6:40, 12:107. Tempat yang sentosa 6:127. Orang yang bersalah tiada beruntung 6:135. Rasul-rasul dan ummatnya diperiksa 7:6. Orang yang berat dan ringan amal kebaikannys 7:8-9. Meminta pertolongan 7:53. Syurga dan neraka kekal, kecuali menurut kehendak Tuhan l1:l06-108. Orang lemah dan orang sombong 14:21. Orang-orung yang bersalah meminta tangguh 14:44. Tempat diam yang baik untuk orang yang tiada sombong dan tiada membuat bencana di bumi 28:83. Kehidupan yang sejati 29:64. Lebih baik dari emas dan perak 43:33-35. Ujian api neraka 51:12-14. Lebih baik dari sekarang 93:4. Orang yang beriman dan bertaqwa lebih tinggi 2:212. Hari berkumpul dan pasti 3:9, 4:87. Orang yang melanggar janji (perintah) Tuhan 3:337. Orang yang berkhianat 3:161. Orang yang kikir 3:180. Nabi Isa saksi bagi Ahli Kitab 4:159. Tebusan tiada diterima 5:36. Pemberian khusus untuk orang-orang yang beriman 7:31. Memikul dosunya seluruhnya dan sebagian dosa orang-orang yang disesatkannya 16:25. Amal masing-masing diikaitkan di kuduknya 17:13. Dikumpulkan dalam keadaan buta tuli dan bisu 17:97. Tiada diterima amal orang yang tiada beriman 18:105. Orang yang bertaqwa dan orang berdosa 19:85-86. Datang kepada Tuhun dengan sendirian 19:95. Dikumpulkan bermata buta 20:124-125. Ditegakkan neraca keadilan 21:47. Hitam muka orang yang mendustakan Tuhan 39:60. Kerabat dan anak-anak tiada menolong 60:3. Ada yang menanya, bila waktunya 75:6. Ditentukan waktunya 78:17-25.
Harut dan Marut 2:102.
Hawariyun murid-murid Nabi Isa 3:52, 5:111, 61:14.
Hidangan dari langit 5:112.
Hijar Al Hijr 15:80.
Hitung 2:202, 2:284, 13:18, 13:21, 13:40, 13:41, 14:34, 14:41, 14:51, 16:18, 17:12, 17:14, 18:49, 19:84, 19:94, 21:1, 21:47, 22:47, 104:2,
Hud Nabi 11:50, 11:53, 11:58, 11:60, 11:89, 26:124
Hud hud 27:20.
Hunain peperangan 9:25.
Hutang 2:282, 2:283, 4:11, 4:12. 52:40, 68:46, 282,