Make your own free website on Tripod.com
Ka'abah Dibangunkan oleh Ibrahim 2:125-127, Tempat suci 5:2, 97. Tempat ziarah dan yang aman bagi manusia 2:125; Rumah peribadatan yang pertama 3:96.
Kapur 76:5.
Kapal 2:164, 11:37, 14:32, 16:14, 17:66, 22:65, 31:31, 35:12, 42:32-33, 45:12, 55:24.
Kebaikan 2:177.
Khalifah Manusia menjadi khalifah di bumi 2:30, 6:165, 7:74.
Kehidupan 2:4, 2:85, 2:86, 2:96, 2:204, 2:212, 3:117, 3:185, 4:5, 4:74, 4:94, 4:109, 5:32, 6:29, 6:32, 6:70, 6:92, 6:113, 6:130, 6:150, 7:24, 7:32, 7:45, 7:51, 7:152, 8:24, 9:38, 9:55, 10:7, 10:24, 10:64, 10:88, 10:98, 11:15, 11:48, 13:26, 13:34, 14:3, 14:27, 16:60, 16:97, 16:107, 17:10, 17:18-19, 17:21, 18:28, 18:45-46, 18:104, 20:72, 20:97, 20:131, 23:33, 23:37, 28:79, 29:25, 29:64, 30:7, 31:33, 33:28, 34:21, 35:5, 39:26, 39:45, 40:39, 40:51, 41:7, 41:16, 41:31, 43:, 43:35, 45:21, 45:24, 45:35, 46:20, 47:36, 53:25, 53:27, 53:29, 57:20, 69:21, 75:20-21, 76:27, 79:10, 79:38, 84:19, 87:16-17, 101:7.
Kiblat 2:142, 144-145.
Kitab Kitab amalan 18:49, 36:12; Dipelajari dengan baik 2:121, Kitab (Al Quran) ada isinya yang pokok dan kiasan 3:7; Yang memberikan cahaya, dan pimpinan 5:15-16; Ahli Kitab (keturunan Kitab) 3:64-80, 98-99, 113-115, 187, 199, 4:47, 153-161. Seruan kepada Ahli Kitab 5:62-63, 68,74, 77, 81. Yang mengetahui kebenaran Islam, tetapi menolak 6:20. Ibu (pokok) Kitab 3:7, 13:39, 43:4.