Make your own free website on Tripod.com
Malikat Menyatakan perasaan kepada Tuhan 2:30-34, Jibril dan Mikail 2:97-98. Dikirim hanya untuk kebenaran 15:8; Membawa wahyu dan peringatan 16:2; Malikat dan orang-orang durhaka 25:21-22. Turun di hari kiamat 25:25. Sebagai utusan yang bersayap 35:1. Memohonkan ampun untuk penduduk bumi 42:5. Orang-orang yang tiada beriman memberi nama Malaikat dengan nama perempuan 53:27; Malaikat dan ruh naik kepada Tuhan 70:4, Bersikap keras, lemah lembut dan patuh 79:1-3. Menjaga manusia 82:10-12, Menuliskan amal manusis 50:17-18.
Mas kahwin 4:4, 20
Makanan 2:172, 3:93, 5:1,3, 96:119, 145, 16:114
Majusi 22:17
Manusia Khalifah di bumi 2:30- 6:165, Diuji Tuhan 2:155, 3:186, 47:21, 21:35, Ingin kepada benda 3:14, Kewajibannya 4:1,36, 17:23-39, 29:8,30:38, 31:33, 46:15, 70:22-35. Diciptakan dari tanah dan ditentukan waktunya 6:2, 15:26. Kembali kepada Tuhan 6:60, 72 10:45-46. Menganiaya diri sendiri 6:123, 10:44. Pertanggungan jawab sendiri 6:164. Kurang bersyukur atas pemberian 7:10, 36:47, 74:15-25. Diperdayakan syaitan 7:27. Mengetahui Tuhan, tetapi masih terpengaruh oleh kejahatan 7:172-173. Hidup berkeluarga 7:189. Merdeka berfikir 10:99. Ingat akan Tuhan di kala kesulitan; lupa di masa kelapangan 10:12,11:9-11, 16:53-55, 17:67, 89:15-16, 30:33,31:32, 39:8, 49, 41:51. Diciptakan dari asal(pokok) yang rendah, tetapi diberi berbagai pemberian (kelebihan) 16:4-8, 32:7-9, 35:11, 76:1-3, 77:20-24, 80:17-32, 96:4-5. Mendoakan kecelakaan 17:11, Bersifat tergesa-gesa 17:11, 21:37- Perbuatan manusia itu digantungkan di kuduknya 17:13. Dibalasi menurut kitab amalannya 17:71.Pertumbuhan badannya 22:5, 23:12-14, 40:67; Mati dan berbangkit 23:15-16. Lidah tangan dan kakinya menjadi saksi terhadap perbuatan manusia 24:24. Diciptakan dari air 25:64. Pertalian darah dan perkawinan 25:54. Yang tunduk kepada Tuhan 31:22. Tidak ada dua hati dalam dadanya 33:4. Ditimpa malapebka karena perbuatannya 42:30. Malaikat-malaikat menuliskan amalannya 50:17-18, 23. Keperluan hidupnya di ediakan Tuhan 56:57-74. Diciptakan dalam kejadian baru sesudah mati 56:60-61. Harta dan anak untuk ujian 64:15. Diciptakan oleh Tuhan 67:23, 74:12-15. Bersifat gelisah 70:19-21, 89:15-20. Orang-orang yang dimuliakan 70:22-35. Menjadi keterangan atas perbuatan sendiri 75:14-15. Kesalahannya 75:31-35. Cinta kepada kesenangan hidup di dunia 76:27. Terpedaya dari mengingati Tuhan 82:6-12. Bekerja keras menunaikan kewajiban kepada Tuhan 84:6. Berjalan maju setingkat demi setingkat 85 :19. Hidup berjuang 90:4. Diberi kecekapan 90:8-10. Berbeza-beza tujuan 92:4-10. Diciptakan dalam bentuk yang baik 95:4. Yang beriman dan beramal baik mendapat pahala yang tiada putus 95 :5-6. Melanggar batas 96 :6-14.
Manat 53:20
Manna dan Salwa - 2:57,20:80
Marut Harut dan - 2:102
Marwah shafa dan - 2:158
Maryam kelahiran 3:35-36. Menerima berita kelahiran Nabi Isa 3:45-51, 19:16-21. Melahirkan anak 19:23-26. Membawa anaknya kepada keluarganya 19: 27-33. Menjaga kesopanan 21 :91, 66 :12. Tuduhan palsu kepadanya 4:156.
Masih Al - 3:45, 4:171, 5:17,72.75, 9:30,31.
Mad-yan 7:85, 9:70, 11:84, 95, 20:40, 22:44, 28:22, 45, 29:36.
Medinah 9:101,120, 63:8.
Mekkah Bakkah - 3:96;Bersumpah dengan 90:1-2. Negeri yang aman 95:3.
Minuman keras , 2:219, 4:43, 5:90.
Mikail 2:98.
Mikraj 17:1.
Muhajirin orang-orang yang berpindah - 9:100,117, 59:8-9.
Muhammad Utusan Tuhan 7:158, 49:8-9, 33:40,45,46, 36:34, 32:48. Besikap hormat kepadanya 2:104, 4:46. Hanyalah seorang Rasul 3:144. Sopantun dan lemah-lembut 3:159. Rahmat untuk orang yang beriman 3:164, 4:170,9:61. Juga untuk Ahli Kitab 6:19. Kurnia dari Tuhan 8:46, 33:47. Pekerjaannya 3:164, 7:157, 52:29-34, 74:1-7. Tidak gila 7:184,188, 68:2, 81:22. Pemberi Peringatan 7:184,188, 53:66. Berat batinya melihat kesusahan orang-orang yang beriman dan kasih sayang kepada mereka 10:128. Ajarannya 11:2-4, 12:108, 34:46-50. Menyampaikan apa yang diwahyukan 11:12-14, 46:9. Tuhan menjadi Saksi atas kerasulannya 13:43, 29:52, 46:8. Menyeru dengan hikmat dan pengajaran yang baik 16:125-128. Diejekkan 25:41-42. Tiada meminta upah 25:57, 34:47, 38:86, 42:23. Kewajipannya 27:91-93, 30:31. Peringatan mengenai rumah tangganya 33:28-34, 50-52, 53, 55, 59, 66:1, 3-5. Sangat dekat kepada orang-orang yang beriman 33:6. Teladan yang baik 33:21. Penutup Nabi-nabi 33:40. Diutus untuk segenap bangsa 34:28. berjanji dengan Nabi bererti berjanji dengan Tuhan 48:10,18. Muhammad utusan Allah 48:29. Jangan menentangnya 58:20-22. Diberitakan kedatangannya oleh Nabi Isa 61:6. Disebut dalam Taurat dan Injil 7:157. Agama yang dibawa mengatasi segala agama 61:9. Tiada tahu menulis & membaca (ummi) 7:157, 62:2. Mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya yang terang 65:11. Berjuang keras 66:9. Tinggi budinya 68:4. Bersembahyang malam hari 73:1-8, 20. Menjadi saksi 73:15. Dengan orang buta 80:1-10. Melihat malaikat yang menyampaikan wahyu 53:4-18, 81:23.
Munafiq orang yang beriman palsu - tiada mempercayai Tuhan dan hari kemudian 2:8. Menipu diri sendiri 2:9. Penyakit dalam hatinya 2:10. Membuat bencana 2:11-12.. Bodoh dan berolok-olok 2:13-15. Mengambil kesesatan dan membuang kebenaran 2:16. Tuli bisu dan buta 2:18. Dalam ketakutan dan kegelapan 2:19-20. Manis mulutnya, tetapi jahat pekertinya 2:204-206. Enggan berjuang 3:167-168. Berhukum kepada thaghut, tiada mematuhi wahyu, jika mendapat bahaya, baru datang mengambil muka 4:60-62, 141. Menghindar jika ada kesusahan dan mendekati ketika menampak keuntungan 4:72-73. Perlu bersikap keras kepada mereka dan jangan diambil menjadi pemimpin atau teman yang arkab 4:88-89. Malas mengerjakan solat, tiada mempunyai keikhlasan bekerja dan pendirian ragu-ragu 4:142-143. Dalam neraka yang paling rendah 4:145. Sangat takut rahsianya akan terbuka 9:64. Serupa satu sama lain, sama membawa kepada kejahatan 9:67. Pembohong, penipu dan penakut 59:11-14. Berdusta dan bersumpah palsu untuk melindungi diri serta dalam kecemasan 63:1-4.
Musa Musa dan kaumnya 2:51-61. Mengajar kaumnya 5:20-25. Dipimpin Tuhan 6:84. Musa dan Fir'aun 7:103-137, 10-75-92, 11:96-99, 17:101-103, 20:42-53, 56-79, 23:45-49, 25:35-36, 26:10-16, 28:8-21, 31-42, 40:23-46, 43:46-56, 51:38-40, 79:15-25. Menolak pemuja berhala 7:137-140. Melihat kebesaran Tuhan 7:142-145. Membantah perbuatan kaumnya yang memuja anak lembu 7:148-156, 20:86-90. Kaum Musa 7:159-162. Kitabnya diperselisihkan 11:110. Memperingatakan kurnia Tuhan terhadap kaumnya 14:5-8. Sembilan bukti kebenaran (pertandaan) 7:133, 17:101. Dipertemukan dua laut (bertemu dengan Khidir) 18:60-82. Dipanggil Tuhan 19:51-53, 20:9-52, 28:29-35. Ibu dan saudaranya 20:38-40, 28:7-13. Orang-orang yang pandai sihir tunduk 20:70-73, 26:46-51. Menampak api 27:7-14, 28:29-35. Kejadian dalam kota 28:14-21. Di Madyan 28:22-28. Kurnia Tuhan kepadanya 37: 114-122. Kitabnya 53:56, 87:19. Disakiti kaumnya 61:5.
Musyrik 2:105, 4:48, 116, 5: 82, 6:136-139, 9:1-7, 17, 28, 35, 113; 22:17, 35:40, 48:6.