Make your own free website on Tripod.com
Nasrani 5:14, 18:51, 9:30; Lebih dekat kepada orang-orang Islam 5:82-85, Di lantaranya memeluk agama Islam 28:52-53.
Neraka Setiap kulit hangus di ganti dengan yang baru 4:56. Tiada berguna harta dan kesombongan 7:48. Masuk ke dalamnya orang yang menjadikan agama senda gurau dan permainan 7:51. Penuh dengan jin dan manusia 11:119. Diberi minuman dengan air panas atau air kotor 14:16-17, 38:55-58. Didatangi kematian tetapi tidak mati 4:17. Pakaian dari terkemuka ditutupi api 14:49-50. Pakaian api air mandidih dan cemeti besi 22:19-21. Api menyala dan suara gempita 25:11-12. Kecelakan datang berulang 25: 14. Setiap hendak ke luar dikembalikan ke dalamnya 32:20. Pohon Zakum dan air mendidih 37:62-67, 44:43-48, 56:52-72.Orang yang tiada beriman masuk ke dalamnya dengan berombongan 39:71-72. Bertengkar di dalamnya antara pengikut dan diikut 40:47-50. Diam di situ dalam masa yang lama dan tiada mendapat keringanan 43:74-75. Tuhan tiada aniaya, melainkan orang berdosa menganiaya diri sendiri 43:76. Isinya tiada terbatas 50:30. Orang berdosa dikenal dengan tandanya. 55:41. Api yang amat panas, air mendidih dan asap hitam 56:42-44. Bunyi yang dahsyat ketika ia menggelegak 67:6-8. Dibelenggu dan dirantai masuk neraka 69:30-37. Membakar kulit manusia dan tiada membiarkan tinggal 74:26-30. Neraka diperlihatkan 73:36. Meminun air mendidih dan makanan 'Dhari' 88:4-7. Manusia baru ingat (sedar) setelah nerakan diperlihatkan 89:23. Disitu tiada mati dan tiada hidup 20:74,86,13. Mempunyai tujuh pintu 15:44.
Nyamuk 2:26.
Nuh 3:33, 4:163, 6:84, 7:59, 10: 71, 11:25, 14:9, 17:3, 21:76, 22:42, 23:23, 26:106, 29:14, 33:7, 37:75, 42:13, 54:9, 66:10, 71:1,26.