Make your own free website on Tripod.com
Padri 5:44, 63, 82, 9:31, 34.
Pasukan Serikat 33:9-14.
Perang 2:190, 216, 246, 4:74-76, 91, 104, 9:5, 29, 36, 41, 123, 22:39. 47:4.
Perjanjian 2:27, 63, 83, 93, 5:12, 70, 7:169,17:34, 33:7.
Perempuan Kedatangan darah kotor 2:222-223. Yang melakukan perbuatan keji 4:15-16. Bukan barang pusaka dan bergaullah dengan baik 4:19. Jangan diambil kembali harta yang sudah diberikan 4:20-21. Jangan dikahwini isteri bapak 4:22. Laki-laki memimpin perempuan 4:34, Perempuan piatu 4:127. Yang melihat kesalahan suaminya 4:128. Yang dizihar suaminya 58:2-4. Perempuan Ahli Kitab boleh dikahwini 5:5. Perempuan sundal 24:2-3, Orang yang menuduh perempuannya berlaku serong 24:6-9, 11:20, 23:26, Kesopanan 24:30-31, 60. Diuji 60:10-11, Mangadakan perjanjian 60:12. Empat orang (contoh perbandingan) 66:10-12.
Perumpamaan Orang yang menyalakan api 2:17-18, Hujan lebat 2:19-20.
Piatu yatim - 2:183-185, 187, 196.
Puasa 2:183-186,187, 196.