Make your own free website on Tripod.com
Qarun 28:76-82, 19:39-40, 40:24.
Qishash hukuman Pembalasan - 2:178, 194, 5: 45,17:33.
Quraisy 106:1.
Quran Wahyu dari Tuhan 4:82; 6:19, 92, 17:105-107, 27:6, 45:3. Tidak kuasa orang lain rnembuatnya 2:23-24, 10:38, 11:13, 17:88. Ayat-ayat Muhkamat dan Mutasyabihat (yang tegas dan sindiran) 3:7. Beroleh rahmat kerana mengikutinya 6:155. Dengar dan perhatikan 7:204. Kitab yang berisi hikmat 10:1, 31:2, 36:2. Dalam bahasa Arab 12:2, 13:37, 42:7. Mengapa tidak diturunkan kepada orang besar 43:30-32. Memberikan penerangan (panjelasan) 15:1, 25:33, 26:2, 27:1, 28:2, 36:69 43:2. Memimpin ke jalan yang betul dan membawa berita gembira 17:9, Obat penawar dan rahmat 19:82. Mengandung bermacam perumpamaan 17:89 18:54, 39:27, Tidak ada bengkok di dalamnya 18:1-2. Mudah 19:97, 44:58, 54:17, 22, 32, 40. Diturunkan beransur-ansur 17:106, 25:32, 76: 23. Menceritakan kepada Bani Israil 27:76. Bacalah Quran 73:44, 29:45. Sebelum turun Quran, engkau tiada pernah membaca kitab dan menulis 29:48. Pimpinan dan rahmat 31:3. Kebenaran dari Tuhan 32:3, Perkataan yang indah 39:23. Tidak dimasuki yang batal 41:42. Yang telah disampaikan kepada Rasul-rasul yang dahulu 41:43. Supaya diperhatikan dengan mendalam 47:24. Diajarkan oleh Tuhan 66:2. Kalau kiranya diturunkan ke atas gunung 69:21. Dibaca dan difahamkan benar-benar 2:121, 75:16-18. Dalam kitab-kitah yang mulia dan suci 80:13-l6. Pengajaran untuk seluruh dunia 81:27-29. Dalam batu tulisan yang terjaga baik 85:21-22.