Make your own free website on Tripod.com
Saba 27:22, 34:15.
Sabtu hari - 2:65, 4:47, 154, 7:163,16:124
Saibah 6:103
Saksi Saksi hutang piutang 2:282. Waktu menyerahkan harta anak yatim 4:6. Tuduhan mengerjakan perbuatan keji 4:15, 24:4. Ketika berwasiat 6:106. Waktu perceraian suami isteri 65:2.
Salih 7:73-79, 11:61-68, 26:141-159, 27:45-53.
Salsabil 76:18
Salwa Manna dan - 2:57, 7:160, 20:80.
Samiri 20:85, 87, 95.
Sedekah 2:263, 271, 4:114, 9:79, 57:18, 58:12. Pembahagian Sedekah (Zakat) 9:60. Sedekah itu untuk kesucian 9:103.
Semut 27:18
Serius bintang - 53-49.
Sabiin 2:62, 5:69; 22:17.
Shafa dan Marwah - 2:158.
Siratul Munthaha 53:14, 61.
Sinai gunung - 95:2, 23:20
Sopan kesopanan - 24:30-31, 60, 33:59.
Sulaiman 2:102, 4:163, 6:84, 21:78, 81:82, 27:15-44, 34:12-14, 38:30-40, Sulaiman dan semut 27:18-19, Sulaiman dan Hudhud 27:20-28, Sulaiman dan Ratu Saba 27:22-44.
Sumpah 2:224, 5:89, 16:91, 66:2.
Suwa 71:23.
Syaitan Adam dan Hawa disesatkannya 2:36. Jangan diturut kerana ia musuh yang terang 2:16. Memuja syaitan 4:117. Menyuruh mengerjakan kejahatan 24:21. Menerbitkanpermusuhan dan kebencian 5:91. Berlindung kepada Tuhan dari tipunya 7:200-201. Tipunya 8:48. Tiada memenuhi janji kepada pengikutnya 14:22. Terusir dan terkutuk 15:34-35. Berlindung daripadanya apabila membaca Al-Quran 16:98. Tiada berkuasa kepada orang yang beriman 16:99:100. Bisikan jahat 22:52. Musuh 35:6, 36:60, 43:62.
Syu'ib 7:85, 11:84, 26:177, 29:36.
Syurga Taman yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, pasangan yang suci, tempat tinggal yang tetap dan keredaan Tuhan 3:15. Pasangan suci dan naungan teduh 4:57. Untuk orang yang mengerjakan amal baik 4:124. Untuk orang yang benar keredaan Tuhan dan beruntung besar 5:119. Hilang kedengkian dan iri hati 7:43. Kesenangan abadi 9:21. Tempat diam yang indah 9:72. Taman dan mata air, aman sentosa, tiada merasa payah dan letih 15:45-48. Memakai pakaian dan perhiasan yang indah 18:31, 22:23, 35:33. Tiada pakataan kotor, melainkan salam (damai) 19:61-62. Riang gembira dan mendapat buah-buahan yang disukai 36:55-57. Kemulian kesenangan, miniman yang lazat, isteri yang sopan setia 37:41-49. Taman yang dijanjikan Tuhan 39:20. Disambut deengan baik, malaikat-malaikat berberis dikeliling Arsy 39:73-75. Cukup puas dan sedap mata memandang 43:68-73. Tempat yang aman tiada merasa kematian 44:51-57. Penduduk syurga 47:15. Segala kehendak ada belaka dan tambahanya 50:31-35. Beroleh makanan dan miniuman yang enak, buah-buahan dan daging 52: 17-24. Didekat Raja berkuasa 54:54-55. Taman, mata air, pakaian, permaidani, pasangan yang sopan, buah-buahan dan hamparan yang indah 55:46-58. Dekat kepada Tuhan, berada di atas sofa, dilayani dengan baik, minuman, buah-buahan, daging dan tiada percakapan kotor 56:11-38. Cahaya berlari di hadapan 57:12. Jiwa yang tenteram kembali kepada Tuhan dan masuk syurga 89:27-30.