Make your own free website on Tripod.com
Yahya Berita kelahirannya 3:38-41, 19:2-10. Termaruk orang-orang baik 6:85. Sifatnya 19:12-15. Tunduk kepada Tuhan 21:90.
Yahudi Di antaranya ada yang beriman dan beramal saleh 2:62, 5:69. Anggapannya yang salah 2:111, 113. Menginginkan orang masuk agamanya 2:120. Ada di antaranya yang mempercayai kebenaran Islam 26:197, 28:53, 29:47. Pengusiran 59:2-4. Bagi himar memikul kitab-kitab 62:5. Pendeta-pendeta mereka banyak yang memakan harta haram 9:34.
Ya'juj dan Ma'juj - 18:94, 21:96.
Yaghuts 71:23.
Ya'qub 2:132-133, 3:84, 4:163, 6:84, 11:71, 12:6, 38, 68, 19, 49, 21:72, 38:45.
Yatsrib 33:13.
Ya'uq 71:23.
Yunus 4:163, 6:86, 10:98, 37:139, 68:48-50.
Yusuf Riwayatnya 12:4-101. Mimpinya 12:4. Kedengkian saudara-saudaranya 12:7-10. Diperdayakan saudarasaudaranyd 12:11-18. Dijual 12:19-20. Dibeli oleh seorang pembesar negeri Mesir 12:21. Dirayu oleh isteri pembesar itu 12:22-29. Isteri pembesar dan perempuan-perempuan lain 12:30-34. Dalam penjara 12:35-42. Mentafsirkan mimpi raja 12:43-54. Mempunyai kekuasaan 12:55-57. Kedatangan saudara-saudaranya 12:58-93. Berkumpul dengan bapaknya dan seluruh keluarganya 12:94-101.