Make your own free website on Tripod.com
Zabur 4:163, 17:55, 21:105.
Zaid 33:37.
Zaitun pohon - 95:1.
Zanjabil 76:17.
Zakaria 3:37-41, 6:85, 19:2-11, 21:89-90.
Zakat 2:43, 83, 110, 177, 4:77, 19:31,55, 21:73, 23:4, 24:56, 30:39, 58:13, 73:20, Pembahagian zakat kepada lapan golongan 9:60.
Zaqum 17:60, 37:62, 44:43-46, 56:52.
Zihar 33:4, 58:2.
Zina Orang berzina dihukum 4:15-16, 24:2. Jangan hampiri karena itu perbuatan keji 17:32, Tegahan umtuk suami atau isteri orang-orang yang beriman 24:3. Peringatan kepada isteri-isteri Nabi 33:30. Hukuman menuduh 24:4-10.
Zun nun Lihat Dzun nun.
Zulkifli Lihata Dzulkifli.
Zulqarnain Lihat Dzulqarnain.