Make your own free website on Tripod.com

Buruj

Sekumpulan bintang yang membentuk corak-corak tertentu seperti belantik dan biduk. Pernah digunakan sebagai kalender dan kompas oleh pelayar serta pengembara pada zaman dahulu. Menurut pengkaji bintang terdapat 88 jumlah kesemuanya