Make your own free website on Tripod.com

Syarat Sah Fatihah.

Berkata para ulamak syarat sah membaca surah fatihah (di dalam solat) seperti berikut:
1
. Tertib.
2. Baca berderet-deret yakni ikut susunan ayat
3. Baca/bunyikan tiap-tiap huruf dengan betul - mahraj.
4. Baca/bunyikan tanda-tanda dengan betul - tasdid - kejukan.
5. Tidak boleh diam lama-lama di antara satu ayat ke satu ayat yang lain.
6. Jangan putuskan ayat - diam pendek dengan sengaja.
7. Jangan diubah/rosakkan maana - baris, tanda atau huruf.
8. Baca disyaratkan berdiri kecuali solat sunat/uzur.
9. Bacaan didengari oleh diri sendiri atau dalam keadaan sedar.
10. Jangan diselangi dengan bacaan lain selagi bacaan surah belum selesai, kecuali membaca amin ketika lewat masuk saf - amin ikut imam dan sambungkan bacaan seterusnya.

Wallah Hua'lam