Make your own free website on Tripod.com

Ibadah

Berkata ulamak;
Pengertian ibadah 
1. Pengabadian :
        (i)  Hubungan kepada Allah - secara lansung.
        (ii) Hubungan sesama insan - ibubapa, jiran, kawan - bertolak ansur.
2. Dengan niat iklas.
3. Kesannya ketenangan jiwa.
4. Jumlah pahala mengikut banyaknya ibadah - tambah dengan yang sunat.

Tanda-tanda ibadah diterima
1. Jiwa tenteram.
2. Jarang sakit.
3. Barang/harta miliki jarang/tidak selalu rosak.

Beribadah yang baik dengan kelakuan
1. Ikhlas.
2. Jauhkan diri daripada bermaksiat dan dosa.
3. Elakkan diri makan hasil dari pendapatan yang haram.

Amalan bagi menghapuskan dosa
1. Selalu berwuduk.
2. Selalu berjamaah.
3. Menuggu solat.

Akhlak Muslim
1. Cinta kepada Allah
2. Curiga takut daripada membuat maksiat.
3. Keinginan/kesanggupan tinggi sentiasa hendak lagi beridadah.
4. Tenang.
5. Khusuk.
6. Tawaduk.

Wallah Hua'lam