Make your own free website on Tripod.com

Cabang pokok-pokok di Jerman

Cabang pada deretan pokok-pokok di sebuah ladang di Jerman yang membentuk huruf arab/jawi Kalimah Sahadah Bacaannya seperti berikut; 'La Illahail lalwah Muhammad-ur-Rasulullah' (Tiada Tuhan melainkan Allah Muhammad itu pesuruh Allah).
Ramai raayat Jerman memeluk Islam apabila mengujungi dan melihat deretan pokok-pokok tersebut. Akibat ini, Kerajaan Jerman telah memagarnya dan dijadikan kawasan larangan kepada orang ramai untuk dikujungi. Wallahualam

"Mereka ingin hendak memadamkan cahaya(Agama) dengan mulut(ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tetap menyempurnakan cahayaNya meski pun orang kapir benci." Al Qur'an 61:8