Make your own free website on Tripod.com
Menurut Penyelidik UFO Malaysia:
"Analisa gelombang UFO dari tahun 1948
hingga 1988 menunjukkan kawasan Asia Tenggara pernah di lawati makhluk asing sebanyak empat kali. Ia bermula pada 1948 di Filipina, Papua New Guinea 1959, 1970 Malaysia dan 1979 kembali semula Filipina. Tetapi anehnya tiada sebarang gelombang dikesan pada 1989. Mungkin ia berada di Lautan Hindi." tambahnya.
Berasaskan bukti-bukti kajian, besar kemungkinan UFO akan kembali ke Asia
Tenggara pada 1999 dan Malaysia adalah tumpuannya.