Make your own free website on Tripod.com

Surah 'Abasa
Surah ini diwahyukan di Makkah

Pokok perbincangan surah ini mengemukakan satu kisah tauladan dari Sirah Rasulullah SAW bahawa nilai sesaorang itu bukanlah terletak pada pangkat kebesaran dan kekayaan, malah dinilai yang sebenar ialah terletak pada keimanan dan keikhlasan. Disamping itu surah ini juga memperkatakan sifat manusia yang amat kufur terhadap nikmat-nikmat Allah serta memperkatakan tentang huru-hara pada hari Qiamat.

Intisari pengajaran yang pertama surah ini ialah :
Menerangkan Rasulallah SAW telah ditegur oleh Allah kerana memberi layanan yang lebih kepada orang-orang kaya yang tidak beriman dan membelakangi seorang buta yang beriman dan mempunyai hati yang ikhlas hendak menerima ajaran-ajaran Rasulallah SAW.
Sumber ambilan ialah :
Ayat 1 - Ia memasamkan muka dan berpaling.
Ayat 2 - Kerana ia didatangi orang buta.
Ayat 3 - Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui (tujuannya wahai Muhammad)? Barangkali ia mahu membersihkan hatinya (dengan pelajaran agama yang didapatinya daripadamu).
Ayat 4 - Atau pun ia mahu mendapat peringatan, supaya peringatan itu memberi manafaat kepadanya.
Ayat 5 - Adapun orang yang merasa keadaannya telah cukup, tidak berhajat lagi (kepada ajaran Al-Quran).
Ayat 6 - Maka engkau bersungguh-sungguh melayaninya.
Ayat 7 - Pada hal engkau tidak bersalah kalau ia tidak mahu membersihkan dirinya (dari keengkarannya).
Ayat 8 - Ada pun orang yang segera datang kepadamu.
Ayat 9 - Dengan perasaan takutnya (melanggar perintah Allah).
Ayat 10 - Maka engkau berlengah-lengah melayaninya.

Intisari pengajaran yang kedua bagi surah ini ialah :
Menerangkan bahawa Al-Quran itu satu pengajaran dan peringatan yang terbuka pada sesiapa yang menerimanya.
Sumber ambilan ialah :
Ayat 11 - Janganlah melakukan lagi yang sedemikian itu! Sebenarnya ayat-ayat Al-Quran adalah pengajaran dan peringatan (yang mencukupi).
Ayat 12 - Maka sesiapa yang mahukan kebaikan dirinya, dapatlah ia mengambil peringatan daripadanya.
Ayat 13 - (Ayat-ayat suci itu tersimpan) dalam naskah-naskah yang mulia.
Ayat 14 - Yang tinggi darjatnya, lagi suci (dari segala gangguan).
Ayat 15 - (Terpelihara) di tangan malaiakt-malaikat yang menyalinnya dari Luh-Mahfuz.
Ayat 16 - (Malaikat-malaikat) yang mulia lagi berbakti.

Intisari pengajaran yang ketiga bagi surah ini ialah :
Menerangkan cabaran Allah kepada orang-orang yang kufur akan nikmatNya..
Sumber ambilan ialah :
Ayat 17 - Binasalah hendaknya manusia (yang engkar) itu, betapa besar kekufurannya?
Ayat 18 - (Tidakkah ia memikirkan) dari apakah ia dicipta oleh Allah?
Ayat 19 - Dari air mani diciptakannya serta dilengkapkan keadaannya dengan persiapan untuk bertanggungjawab.
Ayat 20 - Kemudian jalan (baik dan jahat), dimudahkan Tuhan kepadanya (untuk menimbang dan mengambil mana satu yang ia pilih).
Ayat 21 - Kemudian dimatikannya, lalu diperintahkan supaya ia dikuburkan.
Ayat 22 - Kemudian apabila Allah kehendaki, dibangkitkannya (hidup semula).
Ayat 23 - Janganlah hendaknya ia kufur engkar lagi! Sebenarnya ia belum menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya.
Ayat 24 - )Kalaulah ia tidak memikirkan asal dan kesudahan dirinya), maka hendaklah menusia melihat kepada makanannya (bagaimana Kami mentadbirkannya).
Ayat 25 - Sesungguhnya Kami telah mencurahkan hujan dengan curahan yang menakjubkan.
Ayat 26 - Kemudian Kami belah-belahkan bumi dengan belahan yang sesuai dengan tumbuh-tumbuhan.
Ayat 27 - Lalu Kami tumbuhkan pada bumi biji-bijian.
Ayat 28 - Dua anggur serta sayur-sayuran.
Ayat 29 - Dan zaitun serta pohon-pohon kurma.
Ayat 30 - Dan taman-taman yang hijau subur.
Ayat 31 - Dan berbagai-bagai buah-buahan serta bermacam-macam rumput.
Ayat 32 - Untuk kegunaan kamu dan binatang-binatang ternakan kamu.

Intisari pengajaran yang keempat bagi surah ini ialah :
Menerangkan bahawa pada hari Qiamat setiap manusia membawa dirinya masing-masing.
Sumber ambilan ialah :
Ayat 33 - Kemudian (ingatlah keadaan yang berlaku) apabila datang suara jeritan yang dahsyat.
Ayat 34- Pada hari seorang itu lari dari saudaranya.
Ayat 35 - Dan ibu serta bapanya.
Ayat 36 - Dan isteri serta anaknya.
Ayat 37 - Kerana tiap-tiap seorang dari mereka pada hari itu, ada perkara yang cukup untuk menjadikan ia sibuk dengan hal dirinya sahaja.

Khulasah Al-Quran