Make your own free website on Tripod.com

Surah Al-Mukminun
Surah ini diwahyukan di Makkah.

Pokok perbincangan surah ini ialah menerangkan ciri-ciri agung orang-orang mukmin dan kisah-kisah perjuangan para nabi dengan kaum mereka masing-masing.

Intisari ruku' (1) bagi surah ini ialah :
Menerangkan sifat-sifat orang Mukmin yang berjaya.
Sumber ambilan ialah:
Ayat 1 - Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman.
Ayat 2 - Iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya.
Ayat 3 - Dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia.
Ayat 4 - Dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya (dengan menunaikan zakat harta itu).
Ayat 5 - Dan mereka yang menjaga kehormatannya.
Ayat 6 - Kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya maka sesungguhnya mereka tidak tercela.
Ayat 7 - Kemudian, sesiapa yang mengingini selain dari yang demikian, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas.
Ayat 8 - Dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya.
Ayat 9 - Dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya.
Ayat 10 - Mereka itulah orang-orang yang berhak mewarisi.
Ayat 11 - Yang akan mewarisi Syurga Firdaus; mereka kekal di dalamnya.

Intisari ruku' (2) bagi surah ini ialah :
Menerangkan bahtera Nabi Nuh AS.
Sumber ambilan ialah:
Ayat 27 - Lalu Kami wahyukan kepadanya: "Buatlah bahtera dengan pengawasan serta kawalan Kami, dan dengan panduan wahyu Kami (tentang cara membuatnya); kemudian apabila datang hukum Kami untuk membinasakan mereka, dan air memancut-mancut dari muka bumi (yang menandakan kedatangan taufan), maka masukkanlah ke dalam bahtera itu dua dari tiap-tiap jenis haiwan (jantan dan betina), dan bawalah ahlimu (dan pengikut-pengikutmu) kecuali orang yang telah ditetapkan hukuman azab atasnya di antara mereka (disebabkan kekufurannya); dan janganlah engkau merayu kepadaku untuk menolong kaum yang zalim itu, kerana sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan dengan taufan sehingga mati lemas.
Ayat 28 - "Kemudian apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu maka hendaklah engkau (bersyukur kepada Allah dengan) berkata: ` Segala puji tertentu bagi Allah yang telah menyelamatkan kami daripada orang-orang yang zalim.

Intisari ruku' (3) bagi surah ini ialah :
Menerangkan kebinasaan kaum Hud yang tidak mengengkarkan kerasulannya.
Sumber ambilan ialah:
Ayat 36 - "Jauh, amatlah jauh (dari kebenaran) apa yang dijanjikan kepada kamu itu!
Ayat 37 - "Tiadalah hidup yang lain selain dari hidup kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup (silih berganti) dan tiadalah kita akan dibangkitkan hidup semula.
Ayat 38 -
"Tiadalah dia (Nabi Hud) itu selain dari seorang lelaki yang mengada-adakan perkara dusta terhadap Allah, dan kami tidak akan beriman kepadanya".
Ayat 39 - Nabi Hud berdoa dengan berkata: "Wahai TuhanKu, belalah daku, kerana mereka telah mendustakan seruanku".
Ayat 40 - Allah berfirman: "Dalam sedikit masa lagi mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal".
Ayat 41 - Akhirnya mereka dibinasakan oleh letusan suara yang menggempakan bumi, dengan benar lagi adil, lalu Kami jadikan mereka sebagai sampah sarap (yang dihanyutkan oleh banjir). Maka kebinasaanlah kesudahannya bagi kaum yang zalim itu.

Intisari ruku' (4) bagi surah ini ialah :
Menerangkan bahawa seluruh Rasul dan pengikut-pengikutnya diseru memakan makanan yang baik, membuat amalan yang soleh dan menjauhi perpecahan.
Sumber ambilan ialah :
Ayat 51 - Wahai Rasul-rasul, makanlah dari benda-benda yang baik lagi halal dan kerjakanlah amal-amal soleh; sesungguhnya Aku Maha Mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.
Ayat 52 - Dan sesungguhnya ugama Islam ini ialah ugama kamu - ugama yang satu asas pokoknya, dan Akulah Tuhan kamu; maka bertaqwalah kamu kepadaKu.
Ayat 53 - Kemudian umat Rasul-rasul itu berpecah-belah dalam urusan ugama mereka kepada beberapa pecahan, tiap-tiap golongan bergembira dengan apa yang ada pada mereka.
Ayat 54 - Maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kesesatannya itu hingga ke suatu masa.

Intisari ruku' (5) bagi surah ini ialah :
Menerangkan nikmat-nikmat pancaindera dan akal fikiran, juga nikmat kewujudan seseorang dan nikmat malam dan siang.
Sumber ambilan ialah :
Ayat 78- Dan Dia lah jua yang mengadakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati (untuk kamu bersyukur; tetapi) amatlah sedikit kamu bersyukur.
Ayat 79 - Dan Dia lah yang menciptakan serta mengembangkan kamu di bumi, dan kepadaNyalah kamu akan dihimpunkan.
Ayat 80 - Dan Dia lah yang menghidupkan dan mematikan; dan Dia lah yang menentukan pertukaran malam dan siang. Maka tidakkah kamu mahu berfikir?

Intisari ruku' (6) bagi surah ini ialah :
Menerangkan penyesalan orang-orang yang tidak beriman pada hari Qiamat.
Sumber ambilan ialah :
Ayat 103 - Dan sesiapa yang ringan timbangan amal baiknya, maka merekalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri; mereka kekal di dalam neraka Jahannam.
Ayat 104 - Api neraka itu membakar muka mereka, dan tinggalah mereka di situ dengan muka yang hodoh cacat.
Ayat 105 - (Sambil dikatakan kepada mereka): "Bukankah ayat-ayatKu selalu dibacakan kepada kamu, lalu kamu terus-menerus mendustakannya?"
Ayat 106 - Mereka menjawab: "Wahai Tuhan kami, kami telah dikalahkan oleh sebab-sebab kecelakaan kami, dan dengan itu menjadilah kami kaum yang sesat.
Ayat 107 - "Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini (serta kembalikanlah kami ke dunia); setelah itu kalau kami kembali lagi (mengerjakan kufur dan maksiat), maka sesungguhnya kami orang-orang yang zalim."

Khulasah Al-Quran