Make your own free website on Tripod.com

Surah Al-A'raf
Surah ini diwahyukan di Makkah

Pokok pembincaraan surah ini ialah menerangkan keadaan para Rasul dengan kaum mereka masing-masing.

Intisari ruku' (1) bagi surah ini ialah :
(1.) Mematuhi ajaran-ajaran yang diturun oleh Allah sahaja dan menolak ajaran yang lain.
(2.) Mengingatkan mala pekata dan bencana yang ditimpa ke atas umat-umat derhaka.
(3.) Mengingatkan segala amalan manusia akan ditimbang dengan seadil-adilnya pada hari Akhirat.
(4.) Mengingatkan manusia kepada nikmat-nikmat yang besar yang telah dikurniakan kepada mereka.

Sumber ambilan ialah:
Ayat 3 - (Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad):"Turutlah apa yang telah diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu, dan janganlah kamu menurut peminpin-peminpin selain dari Allah, (tetapi sayang!) amatlah sedikit kamu mengambil peringatan.
Ayat 4 - Dan berapa banyak negeri yang Kami binasakan dia, iaitu datang azab siksa Kami menimpa penduduknya pada malam hari, atau ketika mereka berehat pada tengah hari.
Ayat 8 - Dan timbangan amal pada hari itu adalah benar, maka sesiapa yang berat timbangan amalnya (baiknya), maka mereka itulah orang-orang yang berjaya.
Ayat 10 - Dan sesungguhnya Kami telah menetapkan kamu (dan memberi kuasa) dibumi, dan Kami jadikan untuk kamu padanya (berbagai jalan) penghidupan (supaya kamu bersyukur, tetapi) amat sedikit kamu bersyukur.

Intisari ruku' (2) bagi surah ini ialah :
Menceritakan taubat Adam dan Hawa setelah mereka digelincirkan oleh syaitan.
Sumber ambilan ialah :
Ayat 23 - Mereka berdua berkata: "Wahai Tuhan kami! kami telah menganiayai diri kami sendiri. Dan kalau Engkau tidak mengampunkan kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya menjadilah kami orang-orang yang rugi."

Intisari ruku' (3) bagi surah ini ialah :
Mengingatkan kepada manusia supaya jangan mereka terpedaya oleh syaitan
Sumber ambilan ialah :
Ayat 27 - Wahai anak-anak Adam! janganlah kamu terpedayakan oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapa kamu dari syruga, sambil ia menyebabkan terlucutnya pakaian mereka berdua untuk memperlihatkan kepada mereka akan aurat mereka (yang sebelum ini tertutup). Sesungguhnya ia dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman.

Intisari ruku' (4) bagi surah ini ialah :
(1.) Menerangkan tiada siapa yang berhak mengharamkan nikmat-nikmat Allah yang dikurniakan kepada manusia.
(2.) Menerangkan penyesalan orang-orang kafir di hari Akhirat, dimana mereka melaknatkan satu sama lain apabila mereka dihumbankan ke dalam neraka.
Sumber ambilan ialah :
Ayat 32 - Katakanlah (wahai Muhammad): "Siapakah yang (berani) mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambaNya, dan (demikian juga) benda-benda yang baik lagi halal dari rezeki yang dikurniakanNya?" Katakanlah: "Semua itu ialah (nikmat-nikmat) untuk orang-orang yang beriman (dan juga yang tidak beriman) dalam kehidupan dunia (nikmat-nikmat itu pula) hanya tertentu (bagi orang-orang yang beriman sahaja) pada hari kiamat." Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat keterangan Kami satu persatu bagi orang-orang yang (mahu) mengetahui.
Ayat 38 - Allah berfirman: "Masuklah kamu kedalam neraka bersama-sama umat-umat terdahulu daripada kamu, dari jin dan manusia." Tiap satu umat yang masuk, mengutuklah ia akan saudarnya (golongannya sendiri): hingga apabila mereka semua berhimpun didalamnya, berkatalah golongan yang akhir (mengenai) golongan pertama di antara mereka "Wahai Tuhan kami! mereka inilah yang mengesatkan kami; oleh itu berilah kepada mereka azab siksa yang berlipat ganda dari (azab) neraka. Allah berfirman: "Kamu masing-masing disediakan (azab siksa) yang berlipat ganda, tetapi kamu tidak ketahui."

Intisari ruku' (5) bagi surah ini ialah :
Menerangkan bahawa neraka itu ialah balasan bagi orang-orang yang mendustakan Al-Quran dan syurga itu ialah balasan orang-orang yang beriman kepadaNya.
Sumber ambilan ialah :
Ayat 40 - Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat (perintah) Kami dan yang angkuh (kerana dirinya lebih) daripada mematuhiNya, tidak sekali akan dibuka bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk syurga hingga unta masuk di lubang jarum.Dan demikian Kami membalas orang-orang yang melakukan kesalahan.
Ayat 41 - Disediakan untuk mereka hamparan-hamparan dari api neraka, dan di atas mereka lapiasan-lapisan penutup (dari api neraka). Dan demikianlah Kami membalas orang-orang zalim (disebabkan keengkarannya).
Ayat 42 - Dan orang-orang beriman yang beramal soleh- (dengan tidak menjadi keberatan kepada mereka, kerana ) Kami tidak memberati diri sesaorang (dengan kewajipan) melainkan yang terdaya olehnya, - merekalah ahli syurga, mereka kekal di dalamnya.
Ayat 43 - Dan Kami cabutkan segala dendam dan hasad dengki dari hati mereka, (didalam syurga) yang mengalir beberapa sungai di bawah (tempat) masing-masing, dan mereka pula (bersyukur dengan) berkata: "Segala puji (tertentu) bagi Allah yang telah memberi hidayat petunjuk untuk (mendapat nikmat nikmat) ini, pada halnya Kami tidak sekali-kali akan memperolehi petunjuk kepada Allah tidak meminpin kami (dengan taufikNya); sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami, dengan (membawa) kebenaran, "Dan diserukan kepada mereka: Itulah syurga yang diberikan kamu mewarisnya dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan."

Intisari ruku' (6) bagi surah ini ialah :
Menerangkan kumpulan Ashabul-A'raf iaitu kumpulan yang ketiga yang wujud di akhirat disamping kumpulan ahli syurga dan kumpulan ahli neraka.
Sumber ambilan ialah :
Ayat 46 - Dan diantara keduanya (syurga dan neraka) ada tembok "Al-'Araf (yang menjadi) pendinding, dan diatas tembok (Al-'Araf) itu ada sejumlah orang lelaki yang mengenal tiap tiap seorang (dari ahli-ahli syurga dan neraka) itu, dengan tanda masing-masing. Dan mereka pun menyeru ahli syurga (dengan memberi salam, katanya): "Salamun'alaikum" (salam sejahtera kepada kamu). Sedang mereka sendiri belum lagi masuk syurga, padahal mereka ingin sangat memasukinya.
Ayat 47 - Dan apabila dialihkan pandangan mereka ke arah ahli neraka, mereka (berdoa dengan) berkata: "Wahai Tuhan kami! janganlah Engkau menjadikan kami bersama-sama orang-orang zalim."
Ayat 48 - Dan orang-orang yang berada di atas tembok Al-'Araf itu menyeru beberapa orang (ketua kaum kafir) yang mereka kenal dengan tandanya, dengan berkata: "Nampaknya telah tidak dapat menolong dan memberi faedah kepada kamu oleh kumpulan kamu yang ramai (atau kekayaan kamu yang besar) dan segala apa yang kamu sombongkan dahulu.

Intisari ruku' (7) bagi surah ini ialah :
Mengajak manusia merenungi bukti-bukti rububiah dan uluhiah Allah SWT di alam ini, di mana tiada Tuhan yang disembah melainkan Dia.
Sumber ambilan ialah :
Ayat 54 - Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa lalu Ia bersemayam di atas Arasy; Ia melindungi malam dengan siang yang mengiringinya dengan deras (silih berganti) dan (Ia pula yang menciptakan) matahari dan bulan serta bintang-bintang, (semuanya) tunduk kepada perintahNya. Ingatlah, kepada Allah jualah tertentu urusan menciptakan (sekalian makhluk) dan urusan pemerintahan. Maha Suci Allah yang mencipta dan mentadbirkan sekalian alam.
Ayat 57 - Dan Dia lah (Allah) yang menghantarkan angin sebagai pembawa berita yang mengembirakan sebelum kedatangan rahmatnya (iaitu hujan), hingga apabila angin itu membawa awan mendung, Kami halakan dia ke negeri yang mati (ke daerah yang kering kontang), lalu Kami turunkan hujan dengan awan itu, kemudian Kami keluarkan dengan air hujan itu berbagai-bagai jenis buah-buahan. Demikianlah pula Kami mengeluarkan (menghidupkan semula) orang-orang yang telah mati, supaya kamu beringat (mengambil pelajaran daripadanya).

Intisari ruku' (8) bagi surah ini ialah :
Menerangkan sejarah Rasul-rasul yang dahulu kala yang mana setiap orang dari meraka menghadapi tentangan-tentangan umat masing-masing.
Sumber ambilan ialah :
Ayat 59 - Sesungguhnya Kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya, lalu berkatalah ia: "Wahai kaumku! Sembahlah kamu akan Allah, (sebenarnya) tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadaNya. Sesungguhnya aku bimbang, kamu akan ditimpa azab hari yang besar (hari kiamat)"
Ayat 64 - Mereka terus mendustakannya, lalu Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera, dan Kami karamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta (matahatinya daripada melihat kebenaran)
Ayat 65 - Dan kepada kaum Aad, (Kami utuskan) saudara mereka: Nabi Hud. Ia berkata: "Wahai kaumku! Sembahlah kamu akan Allah, (sebenarnya) tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadaNya. Oleh itu, tidakkah kamu mahu bertaqwa kepadaNya? "

Peringatan: Dari Ruku' (9) hingga (11) dakwah kepada Al-Quran dengan mengingat hari-hari Allah

Intisari ruku' (12) bagi surah ini ialah :
Menerangkan bahawa setiap penentang dakwah para ambia' itu ditimpa kesiksaan dari Allah.
Sumber ambilan ialah :
Ayat 94 - Dan (Tuhan berfirman): Kami tidak mengutus dalam sesebuah negeri seorang Nabi (yang didustakan oleh penduduknya), melainkan Kami timpakan mereka dengan kesusahan (kesempitan hidup) dan penderitaan (penyakit), supaya mereka tunduk merendah diri (insaf dan tidak berlaku sombong takbur).
Ayat 97 - Patutkah penduduk negeri negeri itu (bersedap hati) serta merasa aman daripada kedatangan azab Kami kepada mereka pada malam hari, semasa mereka sedang tidur?

Intisari ruku' (13) bagi surah ini ialah :
Menyeru Rasulullah SAW supaya berjuang dengan gigih dan penuh sabar menghadapi tentangan-tentangan kaumnya sebagaimana Rasul-rasul di zaman dahulu.
Sumber ambilan ialah :
Ayat 101 - Negeri-negeri (yang telah Kami binasakan) itu, Kami ceritakan sebahagian dari khabar beritanya kepadamu (wahai Muhammad); dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul mereka dengan keterangan-keterangan yang nyata (mukjizat), sesudah itu mereka tidak juga beriman kepada apa yang mereka telah mendustakannya dahulu. Demikianlah Allah meteraikan di atas hati orang-orang yang kafir.

Intisari ruku' (14) bagi surah ini ialah :
Menerangkan kisah Nabi Musa dengan Fir'aun.
Sumber ambilan ialah :
Ayat 109 - Berkatalah Ketua-ketua dari kaum Firaun: "Sesungguhnya orang ini (Musa) ialah seorang ahli sihir yang mahir.

Intisari ruku' (15) bagi surah ini ialah :
Menerangkan Menerangkan dendam kesumat Fir'aun terhadap Nabi Musa dan kaumnya.
Sumber ambilan ialah :
Ayat 127 - Dan berkatalah pula Ketua-ketua dari kaum Firaun: "Adakah engkau (wahai Firaun) hendak membiarkan Musa dan kaumnya untuk melakukan kerosakan di bumi (Mesir) dan meninggalkanmu serta apa-apa yang dipuja olehmu?" Firaun menjawab: "Kita akan membunuh anak-anak lelaki mereka dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka, dan kita tetap menguasai (menundukkan) mereka".
Ay
Intisari ruku' (16) bagi surah ini ialah :
Menerangkan kisah keluarga Fir'aun ditimpa kemarau dan ditelan lautan.
Sumber ambilan ialah :
Ayat 130 - Dan sesungguhnya Kami telah menimpakan Firaun dan kaumnya dengan musim kemarau dan kekurangan buah-buahan, supaya mereka insaf mengambil pelajaran.
Ayat 136 - Maka Kami pun membalas mereka, lalu Kami menenggelamkan mereka di laut dengan sebab mereka mendustakan ayat-ayat Kami dan mereka sentiasa lalai daripadanya.

Intisari ruku' (17) bagi surah ini ialah :
Menerangkan permulaan wahi syari'ah kepada Nabi Allah Musa alaihimas-salam.
Sumber ambilan ialah :
Ayat 142 - Dan kami telah janjikan masa kepada Nabi Musa (untuk memberikan Taurat) selama tiga puluh malam, serta Kami genapkan jumlahnya dengan sepuluh malam lagi, lalu sempurnalah waktu yang telah ditentukan oleh Tuhannya empat puluh malam. Dan berkatalah Nabi Musa kepada saudaranya Nabi Harun (semasa keluar menerima Taurat): "Gantikanlah aku dalam (urusan memimpin) kaumku dan perbaikilah (keadaan mereka sepeninggalanku), dan janganlah engkau menurut jalan orang-orang yang melakukan kerosakan".

Intisari ruku' (18) bagi surah ini ialah :
Menerangkan kisah kaum Musa menyembah anak lembu ketika Musa pergi bermunajat dengan Allah SWT.
Sumber ambilan ialah :
Ayat 148 - Dan kaum Nabi Musa, sesudah ia (pergi ke Gunung Tursina), mereka membuat dari barang-barang emas perhiasan mereka, (patung) anak lembu yang bertubuh dan bersuara (Allah berfirman): "Tidakkah mereka memikirkan bahawa patung itu tidak dapat berkata-kata dengan mereka dan tidak dapat juga menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya (berhala yang disembah) dan sememangnya mereka adalah orang-orang yang melakukan kezaliman".

Intisari ruku' (19) bagi surah ini ialah :
(1.) Menerangkan kemurkaan Allah ke atas penyembah-penyembah anak lembu.
(2.) Menerangkan tugas agung Rasulullah SAW.
Sumber ambilan ialah :
Ayat 152 - Sesungguhnya orang-orang yang menyembah (patung) anak lembu itu, akan ditimpa kemurkaan dari Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan dunia. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang mengada-adakan perkara yang tidak benar.
Ayat 157 - "Iaitu orang-orang yang mengikut Rasulullah (Muhammad s.a.w) Nabi yang Ummi, yang mereka dapati tertulis (namanya dan sifat-sifatnya) di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Ia menyuruh mereka dengan perkara-perkara yang baik, dan melarang mereka daripada melakukan perkara-perkara yang keji; dan ia menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik, dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk; dan ia juga menghapuskan dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, dan memuliakannya, juga menolongnya, serta mengikut nur (cahaya) yang diturunkan kepadanya (Al-Quran), mereka itulah orang-orang yang berjaya.

Intisari ruku' (20) bagi surah ini ialah :
Menerangkan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah dibangkit untuk semua manusia.
Sumber ambilan ialah :
Ayat 158 - Katakanlah (wahai Muhammad): "Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya aku adalah Pesuruh Allah kepada kamu semuanya, (di utus oleh Allah) yang menguasai langit dan bumi, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia; Yang menghidupkan dan mematikan. Oleh itu, berimanlah kamu kepada Allah dan RasulNya, Nabi yang Ummi yang beriman kepada Allah dan Kalimah-kalimahNya (Kitab-kitabNya); dan ikutilah dia, supaya kamu beroleh hidayah petunjuk".

Intisari ruku' (21) bagi surah ini ialah :
Menerangkan bahawa golongan pendakwah terlepas daripada tanggungjawab sesudah mereka menyampaikan dakwah.
Sumber ambilan ialah :
Ayat 165 - Maka ketika mereka melupakan (tidak menghiraukan) apa yang telah diperingatkan kepada mereka, Kami selamatkan orang-orang yang melarang daripada perbuatan jahat itu, dan Kami timpakan orang-orang yang zalim dengan azab seksa yang amat berat, disebabkan mereka berlaku fasik (derhaka).

Intisari ruku' (22) bagi surah ini ialah :
Menerangkan ikrar manusia mempertahankan Allah di dalam arwah.
Sumber ambilan ialah :
Ayat 172 - Dan (ingatlah wahai Muhammad) ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam (turun-temurun) dari (tulang) belakang mereka, dan Ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri, (sambil Ia bertanya dengan firmanNya): "Bukankah Aku tuhan kamu?" Mereka semua menjawab: "Benar (Engkaulah Tuhan kami), kami menjadi saksi". Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak: "Sesungguhnya kami adalah lalai (tidak diberi peringatan) tentang (hakikat tauhid) ini".

Intisari ruku' (23) bagi surah ini ialah :
Menerangkan bahawa orang-orang yang terus berdegil mendustai ayat-ayat Allah akan dibiarkan dalam kesesatan.
Sumber ambilan ialah :
Ayat 182 - Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, Kami akan menarik menarik mereka sedikit demi sedikit (ke jurang kebinasaan), menurut cara yang mereka tidak mengetahuinya.

Intisari ruku' (24) bagi surah ini ialah :
Menerangkan bahawa penyakit kronis manusia ialah syirik.
Sumber ambilan ialah :
Ayat 190 - Kemudian tatkala Allah mengurniakan kepada keduanya nikmat nikmat yang baik (sebagaimana yang mereka pohonkan), mereka berdua menjadikan sekutu bagi Allah dalam urusan wujudnya nikmat yang dikurniakn Allah kepada mereka. Maha sucilah Allah dari apa yang mereka sekutukan itu.

Khulasah Al-Quran