Make your own free website on Tripod.com

Surah At-Tin
Surah ini diwahyukan di Makkah

Pokok perbincangan surah ini ialah memperkatakan hakikat kejadian manusia.

Intisari pengajaran yang pertama surah ini ialah :
Menerangkan kepentingan buah tin dan zaitun.
Sumber ambilan ialah :
Ayat 1 - Demi buah tin dan zaitun.

Intisari pengajaran yang kedua bagi surah ini ialah :
Menerangkan kepentingan Bukit Tursina.
Sumber ambilan ialah :
Ayat 2 - Dan Bukit Tursina.

Intisari pengajaran yang ketiga bagi surah ini ialah :
Menerangkan kepentingan negeri Mekah..
Sumber ambilan ialah :
Ayat 3 - Serta negeri (Mekah) yang aman ini.

Intisari pengajaran yang keempat bagi surah ini ialah :
Menerangkan kemulian kejadian manusia dan sebab-sebab yang membawa kepada kejatuhannya.
Sumber ambilan ialah :
Ayat 4 - Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (dan kelengkapan sesuai dengan keadaan).
Ayat 5 - Kemudian (jika ia panjang umur sehingga tua atau menyalahgunakan kelengkapan itu), Kami kembalikan dia keserendah-rendah peringkat orang-orang rendah.
Ayat 6 - Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus.

Khulasah Al-Quran