Make your own free website on Tripod.com

Surah Al-Waqi'ah
Surah ini diwahyukan di Makkah

Pokok perbincangan surah ini ialah menerangkan peristiwa-peristiwa agung yang akan berlaku pada hari Qiamat dan menerangkan golongan kanan yang menjadi penghuni ayurga dan golongan kiri yang menjadi penghuni neraka.

Intisari ruku' (1) bagi surah ini ialah :
(1.) Menerangkan peristiwa-peristiwa agung yang akan berlaku pada hari Qiamat.
(2.) Menerangkan bahawa manusia kelak dibahagikan kepada tiga kelompok :-
i.) Kelompok kanan, ii.) kelompok kiri dan iii.) Kelompok sabiqun.
(3.) Menerangkan kenikmatan-kenikmatan hidup di dalam syurga.
(4.) Menerangkan kenikmatan-kenikmatan kelompok kanan.
Sumber ambilan ialah:
Ayat 1 - Apabila berlaku hari kiamat itu
Ayat 2 - Tiada sesiapapun yang dapat mendustakan kejadiannya.
Ayat 3 - Kejadian hari kiamat itu merendahkan (golongan yang ingkar), dan meninggikan (golongan yang taat).
Ayat 4 - (Ia berlaku) semasa bumi bergoncang dengan sebebar-benar goncangan.
Ayat 5 - Dan gunung-ganang dihancur leburkan dengan selebur-leburnya.
Ayat 6 - Lalu menjadilah ia debu yang bertebaran.
Ayat 7 - Dan kamu pula menjadi tiga puak (yang berlainan keadaannya).
Ayat 8 - Iaitu puak pihak kanan; alangkah bahagianya keadaan puak pihak kanan itu?
Ayat 9 - Dan puak pihak kiri; - alangkah seksanya keadaan puak pihak kiri itu?
Ayat 10 - Dan (puak yang ketiga pula ialah) orang-orang yang telah mendahului (dalam mengerjakan kebaikan di dunia), - yang akan mendahului (mencapai balasan yang sebaik-baiknya di akhirat kelak).
Ayat 11 - Mereka itulah orang-orang yang didampingkan (di sisi Allah).
Ayat 12 - (Tinggal menetap) di dalam Syurga-syurga yang penuh nikmat.
Ayat 13 - (Di antaranya) sekumpulan besar dari umat-umat manusia yang terdahulu.
Ayat 14 - Dan sebilangan kecil dari orang-orang yang datang kemudian.
Ayat 15 - (Mereka duduk di dalam Syurga itu) di atas takhta-takhta kebesaran yang bertatahkan permata.
Ayat 16 - Sambil berbaring di atasnya dengan berhadap-hadapan.
Ayat 17 - Mereka dilayani oleh anak-anak muda lelaki yang tetap kekal (dalam keadaan mudanya), yang sentiasa beredar di sekitar mereka.
Ayat 18 - Dengan membawa piala-piala minuman dan tekoh-tekoh serta piala atau gelas yang berisi arak (yang diambil) dari sungainya yang mengalir.
Ayat 19 - Mereka tidak merasa pening kepala dan tidak pula mabuk dengan sebab menikmatinya.
Ayat 20 - Dan juga (dibawakan kepada mereka) buah-buahan dari jenis-jenis yang mereka pilih.
Ayat 21 - Serta daging burung dari jenis-jenis yang mereka ingini.
Ayat 22 - Dan (mereka dilayani) bidadari-bidadari yang cantik parasnya.
Ayat 23 - Seperti mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya.
Ayat 24 - (Semuanya itu) sebagai balasan bagi (amal-amal baik) yang mereka telah kerjakan.
Ayat 25 - Mereka tidak akan mendengar dalam Syurga itu perkataan yang sia-sia dan tiada pula sesuatu yang menyebabkan dosa.
Ayat 26 - Mereka hanya mendengar ucapan: " Selamat! Selamat! " (dari satu kepada yang lain).
Ayat 27 - Dan puak kanan, - alangkah bahagianya keadaan puak kanan itu?
Ayat 28 - Mereka bersenang-lenang di antara pohon-pohon bidara yang tidak berduri.
Ayat 29 - Dan pokok-pokok pisang yang tersusun rapi buahnya.
Ayat 30 - Dan naungan yang tetap terbentang.
Ayat 31 - Dan air yang sentiasa mengalir.
Ayat 32 - Serta buah-buahan yang banyak.
Ayat 33 - Yang tidak putus-putus dan tidak pula terlarang mendapatnya.
Ayat 34 - Dan tempat-tempat tidur yang tertinggi keadaannya.
Ayat 35 - Sesungguhnya Kami telah menciptakan isteri-isteri mereka dengan ciptaan istimewa.
Ayat 36 - Serta Kami jadikan mereka sentiasa dara (yang tidak pernah disentuh).
Ayat 37 - Yang tetap mencintai jodohnya, serta yang sebaya umurnya.
Ayat 38 - (Semuanya itu disediakan) bagi puak kanan.
Ayat 39 - Iaitu sebilangan besar dari orang-orang yang terdahulu.
Ayat 40 - Dan sebilangan besar dari orang-orang yang datang kemudian.

Intisari ruku' (2) bagi surah ini ialah :
(1.)Menerangkan kesiksaan-kesiksaan yang dialami oleh kelompok kiri.
(2.) Menerangkan bukti-bukti kewujudan dan kekuasaan Allah Yang Maha Tunggal.
Sumber ambilan ialah :
Ayat 41 - Dan puak kiri, - alangkah seksanya keadaan puak kiri itu?
Ayat 42 - Mereka diseksa dalam angin yang membakar dan air yang menggelegak.
Ayat 43 - Serta naungan dari asap hitam.
Ayat 44 - Yang tidak sejuk, dan tidak pula memberi kesenangan.
Ayat 51 - "Kemudian, sesungguhnya kamu wahai orang-orang yang sesat yang mendustakan (kedatangan hari kiamat).
Ayat 52 - Tetap akan memakan (pada hari itu) dari sebatang pokok, iaitu pokok zaqqum.
Ayat 53 - "Maka kamu akan memenuhi perut kamu dari pokok (yang pahit buahnya) itu.
Ayat 54 - "Selepas itu kamu akan meminum pula dari air panas yang menggelegak.
Ayat 55 - "Iaitu kamu akan minum seperti unta yang berpenyakit sentiasa dahaga dan tidak puas-puas".
Ayat 56 - Inilah (jenis-jenis azab) yang disediakan untuk menyambut mereka pada hari Pembalasan itu.
Ayat 57 - Kamilah yang telah menciptakan kamu (dari tiada kepada ada - wahai golongan yang ingkar), maka ada baiknya kalau kamu percaya (akan kebangkitan kamu hidup semula pada hari kiamat).
Ayat 58 - (Mengapa kamu masih berdegil?) Tidakkah kamu memikirkan keadaan air mani yang kamu pancarkan (ke dalam rahim)?
Ayat 59 - Adakah kamu yang menciptakannya atau Kami yang menciptakannya?
Ayat 60 - Kamilah yang menentukan (dan menetapkan masa) kematian (tiap-tiap seorang) di antara kamu, dan Kami tidak sekali-kali dapat dikalahkan atau dilemahkan.
Ayat 61 - (Bahkan Kami berkuasa) menggantikan (kamu dengan) orang-orang yang serupa kamu (tetapi tidak seperti bawaan kamu), dan berkuasa menciptakan kamu dalam bentuk kejadian yang kamu tidak mengetahuinya.
Ayat 62 - Dan demi sesungguhnya, kamu telah sedia mengetahui tentang ciptaan diri kamu kali pertama, maka ada baiknya kalau kamu mengambil ingatan (bahawa Allah yang telah menciptakan kamu dari tiada kepada ada, berkuasa membangkitkan kamu hidup semula pada hari akhirat kelak).
Ayat 63 - Maka (mengapa kamu masih berdegil?) Tidakkah kamu melihat apa yang kamu tanam?
Ayat 64 - Kamukah yang menumbuhkannya atau Kami yang menumbuhkannya?
Ayat 65 - Kalau Kami kehendaki, sudah tentu Kami akan jadikan tanaman itu kering hancur (sebelum ia berbuah), maka dengan itu tinggalah kamu dalam keadaan hairan dan menyesal.
Ayat 66 - (Sambil berkata): "Sesungguhnya kami menanggung kerugian.
Ayat 67 - "Bahkan kami hampa (dari mendapat sebarang hasil) "
Ayat 68 - Selain dari itu, tidakkah kamu melihat air yang kamu minum?
Ayat 69 - Kamukah yang menurunkannya dari awan (sebagai hujan), atau Kami yang menurunkannya?
Ayat 70 - Kalau Kami kehendaki, Kami akan jadikan dia masin, maka ada baiknya kalau kamu bersyukur.
Ayat 71 - Akhirnya, tidakkah kamu melihat api yang kamu nyalakan (dengan cara digesek)?
Ayat 72 - Kamukah yang menumbuhkan pokok kayunya, atau Kami yang menumbuhkannya?
Ayat 73 - Kami jadikan api (yang tercetus dari kayu basah) itu sebagai peringatan (bagi orang-orang yang lalaikan kebenaran hari akhirat) dan sebagai benda yang memberi kesenangan kepada orang-orang musafir.

Intisari ruku' (3) bagi surah ini ialah :
(1.) Menerangkan kesucian Al-Quran.
(2.) Menerangkan keadaan manusia ketika menghadapi kedatangan maut.
Sumber ambilan ialah :
Ayat 77 - Bahawa sesungguhnya (yang dibacakan kepada kamu) itu ialah Al-Quran yang mulia, (yang sentiasa memberi ajaran dan pimpinan).
Ayat 78 - Yang tersimpan dalam Kitab yang cukup terpelihara.
Ayat 79 - Yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang diakui bersih suci.
Ayat 80 - Al-Quran itu diturunkan dari Allah Tuhan sekalian alam.
Ayat 83 - Maka alangkah eloknya kalau semasa (roh seseorang dari kamu yang hampir mati) sampai ke kerongkongnya.
Ayat 84 - Sedang kamu pada masa itu (berada di sekelilingnya) menyaksikan keadaannya.
Ayat 85 - Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
Ayat 86 - Maka bukankah elok kalau kamu orang-orang yang tidak dikuasai (dan tidak tunduk kepada kekuasaan Kami).
Ayat 87 - Kamu kembalikan roh itu (kepada keadaan sebelumnya) jika betul kamu orang-orang yang benar?
Ayat 88 - Kesudahannya: jika ia (yang mati itu) dari orang-orang " Muqarrabiin ",
Ayat 89 - Maka (ia akan beroleh) rehat kesenangan, dan rahmat kesegaran, serta Syurga kenikmatan.
Ayat 90 - Dan jika ia dari puak kanan.
Ayat 91 - Maka (akan dikatakan kepadanya):" Selamat sejahtera kepadamu, (kerana engkau) dari puak kanan".
Ayat 92 - Dan jika ia dari (puak kiri) yang mendustakan (Rasulnya), lagi sesat.
Ayat 93 - Maka sambutan yang disediakan baginya adalah dari air panas yang menggelegak.
Ayat 94 - Serta bakaran api neraka.
Ayat 95 - Sesungguhnya (segala yang disebutkan) itu adalah kebenaran yang diyakini.

Khulasah Al-Quran